Właściwości

Każdy minerał ma właściwości dla siebie specyficzne. Ich znajomość pozwala go rozpoznać i zaklasyfikować.

Cechy charakteryzujące dany minerał:

Dodaj komentarz