Onyks – Historia

Już w starożytności uważano onyks za kamień szczególnie szczęśliwy.
Czarny onyks uważany był za kamień czarnoksiężników i magów. To właśnie onyksu najczęściej używano do wyrobu kamei i pieczęci w Grecji i Rzymie.

XXVIII w.p.n.e –  Wykorzystywany  w Egipcie w czasie  Drugiej Dynastii do tworzenia misek  i innych elementów ceramiki.

XIV w. p.n.e.  – pojawia się w sztuce minojskiej Krety , zwłaszcza w wykopaliskach  archeologicznych w Knossos.

                                                       Onyks z Knossos

XIII w. p.n.e. – Pierwsza biblijna wzmianka o onyksie  znajduje się w księdze  Rodzaju 2:11, 12, gdzie powiedziano, że w ziemi Chawila jest dobre złoto oraz „żywica bdelium i kamień onyks”.
Znajdował się w  pektorale  arcykapłana w czwartym rzędzie, był noszony na obu ramionach kapłana, jako kamień pamięci. Na
powierzchni kamieni były wyryte imiona synów Jakuba-Izraela,
po sześć imion  na każdym kamieniu, wg porządku ich urodzenia.
„Obrobili też kamienie onyksowe, osadzone w złote oprawy, z wykutymi na nich, na wzór pieczęci, imionami synów Izraela. 7 Umieścili je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak nakazał Pan Mojżeszowi.”
(2Mojż.28,9-10).

Arcykapłan w pektorale m.in. z onyksem

 I w. n.e. – przyrodnik Pliniusz Starszy w „Historii Naturalnej” opisywał  zarówno rodzaje onyksu i różne techniki obróbki.

                   Gemma rzeźbiona w onyksie, 9–12 w. n.e

1865 r. – Scarlett O’Hara – bohaterka powieści „Przeminęło z wiatrem” po śmierci męża Karola założyła na bal w Atlancie broszę z onyksem

1920 – 1930 r.  – często używany jako cokoły dla rzeźb  art deco. Niemiecki rzeźbiarz Ferdinand Preiss wykorzystywał brazylijski zielony onyks do większości rzeźb.
Wykorzystany też  do tac i naczyń  produkowanych  Austrii.

„Tancerka” Ferdinanda Preissa z podstawą z zielonego onyksu

\1930 r. –  Płyty z onyksu z  góry Atlas wykorzystywane przez Miesa van der Rohe w Willi Tugendhatów w Brnie, symbolu architektury modernistycznej, do  stworzenia połyskujących  półprzezroczystych wewnętrznych ścian.

 

This entry was posted in Onyks.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *